• 22 stycznia 2022

Sprzęt do kalibracji momentu obrotowego jest oficjalnym środkiem, za pomocą którego testery momentu obrotowego i czujniki momentu obrotowego są kalibrowane i są identyfikowalne z normami krajowymi lub międzynarodowymi, takimi jak N.I.S.T, ISO. Kalibracja to metoda porównywania narzędzi i urządzeń pomiarowych z normami o wyższej dokładności. Z czasem analizatory momentu obrotowego i czujniki momentu obrotowego tracą tolerancję i przestają być kalibrowane podczas użytkowania. Kalibracja czujnika lub testera to proces precyzyjnego dostrajania, który ma na celu przywrócenie sprzętu do stanu zgodnego z tolerancją.

narzędzia

Niektóre organizacje mogą zalecać sześciomiesięczne (6) odstępy pomiędzy kalibracjami, podczas gdy inne mogą zaplanować je na dwanaście (12) miesięcy. Jednakże, to organizacja posiadająca narzędzie musi określić odpowiednią częstotliwość kalibracji, która spełnia jej potrzeby w oparciu o wiele czynników, takich jak historia działania sprzętu, zastosowanie, stopień wykorzystania i cele zarządzania.

Wiele branż, takich jak medyczna, lotnicza, nuklearna i inne, stale kalibruje swoje urządzenia do pomiaru momentu obrotowego, aby spełnić wymagania przepisów rządowych. Dla organizacji, która działa ich własne laboratorium kalibracji w domu, ponieważ jest to opłacalne rozwiązanie.

Tester momentu obrotowego lub czujnik momentu obrotowego jest precyzyjnym przyrządem i powinien być traktowany i konserwowany jak przyrząd klasy laboratoryjnej. Używanie wysokiej jakości systemu kalibracji momentu obrotowego jest ważne dla wielu firm, aby zapewnić, że właściwa kalibracja jest przeprowadzana zgodnie z ich wymaganiami jakościowymi.

 

 

Top