• 5 marca 2021

Co to jest moment obrotowy? Moment obrotowy jest siłą "skręcającą" lub "skręcającą" i różni się od napięcia, które powstaje w wyniku prostego pociągnięcia. Jednak do wytworzenia naprężenia używamy momentu obrotowego.

JAK? Gdy nakrętka i śruba są dokręcone, obie płytki są zaciskane razem. Kąt nachylenia gwintu w śrubie zamienia przyłożoną siłę na naprężenie (lub rozciągnięcie) w trzonie śruby. Ilość wytworzonego naprężenia w śrubie jest krytyczna.

DLACZEGO? Śruba naprężona prawidłowo działa z optymalną wydajnością i jest odporna na odkręcenie. Jednakże, jeśli naprężenie jest zbyt małe, nakrętka może drgać lub pracować luzem. Jeśli naprężenie jest zbyt duże (zbyt naciągnięte), śruba może pęknąć. Każda śruba ma prawidłowy, optymalny moment obrotowy/napięcie dla każdego zastosowania mocowania. Ważne jest, aby te dane były dostępne, aby produkt końcowy był bezpieczny, wydajny i ekonomiczny.

JAK MIERZYĆ MOMENT OBROTOWY? Moment obrotowy jest wynikiem pomnożenia wartości przyłożonej siły przez odległość od punktu przyłożenia.

Porównując te dwa przykłady, należy pamiętać, że ten sam wynik pomiaru momentu obrotowego może być osiągnięty przy użyciu mniejszej siły, jeśli odległość od nakrętki/śruby jest większa.

Innym czynnikiem wpływającym na moment obrotowy podczas stosowania kluczy dynamometrycznych jest "zależność od długości", co oznacza, że rzeczywisty moment obrotowy przyłożony do śruby zmienia się, jeśli pozycja ręki na kluczu jest zmienna (nawet jeśli klucz jest wstępnie ustawiony). Dzieje się tak, jeśli punkt obrotu mechanizmu klucza nie jest zbieżny z punktem przyłożenia momentu obrotowego.

JAK WAŻNE JEST STEROWANIE MOMENTEM OBROTOWYM? Niezawodność części maszyn narażonych na zmienne obciążenia i naprężenia zależy od wytrzymałości zmęczeniowej materiałów. Gwintowane połączenie śrubowe polega jednak na elastycznej interakcji pomiędzy współpracującymi elementami. Jego celem jest zaciskanie części z naprężeniem większym niż jakakolwiek siła zewnętrzna próbująca je rozdzielić. Śruba pozostaje wtedy pod prawie stałym naprężeniem i jest odporna na zmęczenie. Jeśli początkowe naprężenie śruby jest zbyt małe, zmienne obciążenie trzonu jest znacznie większe i szybko ulega zniszczeniu. Niezawodność zależy zatem od prawidłowego naprężenia początkowego i jest zapewniona poprzez określenie i kontrolę momentu dokręcania.

Top